Tid: 12 mars 2015

Sted; Sortland hotell

Tilstede: Liv Helga Sørensen, Mona Anderssen, Karl Thomas Laupstad, Ronny Holen, Robin Jacobsen

Stig Harald meldte forfall
 

Sak 1 Sakslista godkjennes
 

Sak 2 Referent

Liv Helga velses som referent
 

Sak 3 Konstituering av styret

Styret ble konstituert med følgende roller:

Leder: Robin Jacobsen

Nestleder: Karl Thomas Laupstad

Sekretær: Liv Helga Sørensen

Kasserer: Mona Anderssen

Styremedlem: Ronny Holen

Varamedlemmer: Erlend Frendal og Tor Kristian Kristiansen

 

Stig Harald Andreassen ønsker ikke å være med i styret

 

Sak 4 Sponsorer

Avtaler løper ut i 2016

Vi undersøker /evaluerer sykkelutlån på Sport 1. Mona tar kontakt der
 

Sak 5 Møte med sportslig utvalg

Dette tar vi på neste styremøte, for de ønsker først å ha en sammenkomst og planlegge klubbrittene 2015.
 

Sak 6 Barneritt

Vi skal sende mail/snakke med Svein Roar Martinsen. Vi stiller oss til disposisjon og hjelper til på TNFK. Robin tar kontakt med han

 

 Sak 7 Rekruttering

Vi undersøker trenerkurset gjennom Norges cykleforbund og gir tilbud til de som ønsker å være med der. De som er interessert sender søknad til klubben. Denne info er lagt ut på nettsiden.
 

Sak 8 Vestbygdrittet 31 mai, sosialt

Rittet spres på Facebook og på hjemmesiden slik at flere fra klubben drar. Vi oppfordrer alle til å stille i klubbdrakt.

I forkant av rittet prøver vi å få til ei samling på Sport 1 etter stengetid. Dette vil være en medlemskveld der man kan planlegge taktikker og se over sykkelen sin.
 

Sak 9 Klubbdrakt

Det har vært ønske om å skifte design og leverandør. Mail fra Toni Gjessing foreligger. Vi ønsker at sportslig utvalg tar seg av dette

Klubbstøybestilling før påske settes i gang snart.

 

Sak 10 Treningstider

Pål legger ut treningstidene på hjemmesiden slik at de blir mer synlige for medlemmer

Husk at 09.00 på lørdager er det spinning for damer på Stamina
 

Sak 11 VSK/Sykling i Sortland/Sykling i Øksnes

 

Disse gruppene organiserer seg selv og VSK involverer seg ikke i deres organisering. Vi ser at vi får rekruttering fra de, og at disse gruppene motiverer hverandre
 

Sak 12 Ulvøyrittet

Dette rittet organiseres av en egen gruppe. Robin sjekker ut status der. Rittet har fått seeding


Dato for nytt møte er mandag 13 april kl.18.00 på Sortland hotell. Sportslig utvalg møter også da

Last ned referatet her (pdf)