Styremøte VSK 22.03.17

Sted Gårdsalleen 10a Sortland.

Tilstede:

Torben Jensen, Eilif Martinussen, Aud Karin Hay Knudsen, Lars Oskar Larsen, Terje Toften og Freddy Gjertsen.

 

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Ingen innvendinger.

Sak 2: Valg av referent.

Freddy Gjertsen.

Sak 3: Styret konstituerer seg.

Vedtak:

Leder: Aud Karin Hay Knudsen.

Nestleder: Torben Jensen.

Kasserer: Terje Toften.

Sekretær: Freddy Gjertsen.

Styremedlem Eilif Martinussen

Styremedlem: Lars Oskar Larsen

Varamedlem: Ola Novstad

Varamedlem: Charles Johannesen

Sak 4: Evt.

-          Vi diskuterer løsninger på sykkellagring da Sport1 har utfordringer med plass. Eilif skal høre med Sortland Auto om der finnes plass for lagring av syklene.

-          Klubbritt videreføres da regler for sykkelritt ikke er avklart. Torben og Eilif setter opp terminplan.

-          Dametreninger er etterlyst! Vi snakker om å dra i gang et opplegg på Facebook. Vi kommer tilbake på dette.

-          Ellers ble det snakket litt løst og fast om klubbens drift, deltakelser på ritt, støtte til ritt. etc. i hovedsak for å informere styrets nye kandidater.

 

Neste styremøte:

26.4.17 kl. 18.30 v/ Gårdsaleen 10A

 

Sortland 22.03.17

Freddy Gjertsen

Last ned referatet som pdf fil