klubbe.jpgInnkalling til ekstraordinært årsmøte i VSK 2018

  • Dato:        14. februar 2018
    • Tid:          Kl 18.00 - 21.00
      • Sted:        Sortland Hotell

 

 

 

Følgende saker behandles på Årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2:    Godkjenne innkalling
Sak 3:    Godkjenne sakslisten
Sak 4:    Velge dirigent
Sak 5:    Velge referent
Sak 6:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 7:    Diskutere klubbens fremtid
Sak 8:    Foreta følgende valg:
                * Leder
                * Kasserer
                * Revisorer
                * Styremedlem - Forslag Kent Stian Ellingsen
                * Vara - Forslag Linda Norum
Sak 9:    Vedta idretslagets budsjett

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen
Styret i Vesterålen Sykkelklubb

Lenker: