Tilstede:

Kent D Brunborg, Fredrik Bolsøy, Kent Stian Ellingsen, Sveinung Olsen, Arvid Nyborg, Bård Meløe, Liv helga Sørensen, Torben Jensen, Eilif Marthinussen, Lars oskar Larsen, Aud Karin Hay Knudsen, Freddy Gjertsen, Terje Toften og Eirik Selbo.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

13 medlemmer er stemmeberettiget.

Sak 2: Godkjenne innkalling.

Ingen innvendinger.

Sak3: Godkjenne sakslisten

Ingen innvendinger.

Sak 4: Velge dirigent

Lars Oskar larsen.

Sak 5: Velge referent

Freddy Gjertsen.

Sak 6: Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Kent Stian Ellingsen.

Liv helga Sørensen.

Sak 7: Klubbens fremtid

Arvid Nyborg melder seg som revisor sammen med Vibeke Suhr.

Terje Toften fortsetter som Kasserer under forutsetning at regnskap settes bort til eksternt firma.

Kent Stian Ellingsen er valgt som styremedlem.

Linda Norum velges som vara.

Kjell Olav Duås melder seg som styremedlem.

Vi spør oss om hvorfor det er så lite iniativ, vi må vurdere treninger, lavterskeltilbud.

Klubbritt må evalueres, endres til treningssamling?

Det foreslås å endre til lisensklubb.

Bård foreslår lønnet styreleder for å få litt mer tak i klubben, Årsmøtet vedtar enstemmig.

Kent David lufter om det er mulig å dele inn klubben i tre, Øksnes, Hadsel og Sortland.

Facebook og sosiale medier må endres.

Maillister må oppdateres.

Aud Karin, Lars Oskar og Ola Novstad blir valgkomite.

Sak 8: Foreta valg

Nytt styre konstituerer seg selv.

Sak 9: Sykkelklubbens budsjett

Vedtas.

 

Sortland 14/2-2018

Liv Helga Sørensen

Kent Stian Ellingsen