Sted:        Terje Toftens lokaler.

Tilstede:    Freddy, Terje, Linda, Eilif, Kjell Olav, Torben, Kent Stian.

 

Sak 1: Konstituering av styret.

Nytt styre blir som følger:

 • Leder: Torben Jenssen
 • Nestleder: Kent Stian Ellingsen
 • Kasserer: Terje Toften
 • Sekretær: Freddy Gjertsen
 • Styremedlem: Eilif Martinussen
 • Styremedlem: Kjell Olav Duås
 • Varamedlem: Linda Norum

 

Sak 2: Diverse

 • Kent Stian og Kjell Olav deltar på Klubbadmin kurs.
 • Ritt diskuteres: Vi satser på klubbritt i år også, vi reduserer antall landeveisritt og beholder muligens alle terrengritt.
 • Utleiesykler sjekkes opp. Freddy konferer med Bjørn om dette.
 • Innhentes tilbud på regnskap for klubben. Terje holder kontroll på dette.
 • Økt fokus på Vesterålen Summergames og lokale ritt, ønskelig med større deltakelse fra klubben på for eksempel Insomnia og Vestbygdrittet.
 • Linda ser litt på muligheter for å danne en damegruppe.
 • Sykkelvettregler gjennomgås av styret og legges ut på websiden.

 

Nytt styremøte 25. april kl. 20.00 hos Terje Toften.

Referent: Freddy Gjertsen