Protokoll fra styremøte 27. oktober 2020

 

Sted: Teams internettløsning

Tidspunkt: 20.30-21.45 (20.oktober 2020)

Deltakere: Kristine Pedersen, Lars Marcus Bekkevold, Ken Lind, Linda Norum, Magnus Pettersen

 

Saksliste

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

 •  
 • Innkalling og agenda ble godkjent

 

Sak 2: Møteplan for 2020/2021

 •  
 • Vi etterstreber å avholde styremøter ca en gang hvert kvartal. Neste møte settes opp tirsdag 12. januar kl 20.45 på Teams. Saker meldes inn til styreleder. Styreleder sender ut innkalling med saksliste pr mail. Kristine sender ut link til møtet gjennom Teams.

 

Sak 3: Eventuelle saker til oppfølging etter avgått styre

 •  
 • Det ligger ingen spesifikke saker vi må følge opp. Men dagens styre vedtok å jobbe videre for at RM skal kunne avholdes i Vesterålen i 2021 med tanke på at det måtte avlyses i 2020 pga korona. Søknad må sendes inn til forbundet. Dette arbeidet starter vi på ved neste styremøte.

 

Sak 3: Hva skal klubben samle seg rundt og jobbe med inn mot og i kommende sesong 2021

 •  
 • Lars Marcus og Magnus setter opp plan for zwift og legger ut en samlet oversikt over aktiviteter høst/vinter for klubben
 • Det settes opp en oversikt over felles utetreninger som legges på facebook/hjemmeside
 • Det arrangeres klubbritt og klubbmesterskap i disiplinene landevei, tempo (med og uten temposykkel), samt terrengmesterskap i 2021
 • Det er ønskelig å få til en felles sosial langtur på sykkel for klubbens medlemmer i løpet av sommeren 2021
 • Klubben har pr i dag ingen konkrete planer for rekruttering og jobb med barn og ungdom. Men som klubb skal vi stille oss bak og legge til rette for dette hvis det melder seg «ildsjeler» som ønsker å jobbe med dette

 

Sak 4: Diverse

 •  
 • Vi må sende inn endringer i styret til Brønnøysundregisteret. Fødsel- og personnummer sendes til Linda så legger hun det inn
 • Referat fra møter legges på hjemmeside med link på facebook
 • Ken tar seg av godkjenning av lisenser til nye klubbmedlemmer
 • For å bli medlem i VSK går man inn på hjemmeside www.vesk.no for registrering  

 

Stokmarknes/Sortland 28/10-2020

 

Magnus Pettersen (styreleder): …………………………………………………………………………………………………………

 

Lars Marcus Bekkevold (styremedlem): ……………………………………………………………………………………………..