Protokoll fra styremøte 13. januar 2021

Sted: Teams internettløsning

Tidspunkt: 21.00-22.00

Deltakere: Kristine Pedersen, Lars Marcus Bekkevold, Ken Lind, Linda Norum, Magnus Pettersen

 

Saksliste

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

  •  
  • Innkalling og agenda ble godkjent

 

Sak 2: Arrangere RM landevei 2021 eller «vanlig» ritt uten RM-status?

  •  
  • Da det er slik at Mo sykkelklubb skal arrangere NM Master i juni 2021, kom vi frem til at vi ikke ønsker å arrangere RM i år. Vi skal søke om å arrangere et vanlig landeveisritt. Dette vil også gi oss noen erfaringer med å arrangere ritt i tenkt trase til et eventuelt RM et senere år.
  • Vi ser for oss lørdag 5. juni eller søndag 6. juni som gode dager for rittet som vi tenker kan ha start og mål ved Holmstad skole, med en, to eller tre runder
  • Kristine sjekker om det er mulig å leie skolen denne helgen slik at vi kan bruke kjøkken og dusjfasiliteter
  • Magnus kontakter Finn Sture Hultgren med forespørsel om han kan bistå med søknad til vegvesenet og sykkelforbundet
  • Vi oppdatere hverandre så snart vi har mer å melde om saken

 

Sak 3: Zwift-ritt i klubbens regi

  • Styret benytter anledningen til å fremheve Lars-Marcus for den flotte jobben han har gjort med å få satt opp og gjennomført Zwift-ritt i regi av klubben. Rittkalenderen går til midten av April. Kjempebra!

 

 

Sak 4: Diverse

  • Linda sender ut mail med medlemskontingent, samt legger ut info om dette på hjemmesiden i tilfelle ikke alle ligger inne med riktig mailadresse

 

Neste styremøte settes opp tirsdag 13. april kl 21.00 på Teams. Kristine sender ut link rett i forkant

 

 

Stokmarknes/Sortland 14.01.2021

 

Magnus Pettersen (styreleder): …………………………………………………………………………………………………………

 

Lars Marcus Bekkevold (styremedlem): ……………………………………………………………………………………………..