Protokoll fra styremøte 19. april 2021

Sted: Teams internettløsning

Tidspunkt: 20.00-21.00

Deltakere: Kristine Pedersen, Lars Marcus Bekkevold, Ken Lind, Linda Norum, Magnus Pettersen

 

Saksliste

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

 •  
 • Innkalling ble godkjent

 

Sak 2: Årsmøte

 •  
 • Årsmøte blir avholdt til høsten

 

Sak 3: Sosial felles langtur for medlemmer

 •  
 • Magnus tar initiativ til dette når vær og føre tillater det

 

Sak 4: Plan for klubbsamlinger

 •  
 • Lars Marcus legger planen som er utarbeid for klubbsamlinger for vår/sommer ut på facebook

 

 

 

Sak 5: Lavterskeltilbud på fredager

 •  
 • Kristine tar ansvar for at lavterskeltilbudet med rolig sykling til Bremnes fra Sortland på fredager blir gjort kjent. Oppstart fredag 30. april

 

Sak 6: Ny plan for samlinger

 • Ken, Lars Marcus og Magnus påser at plan for klubbsamlinger for sommer/høst kommer ut i riktig tid

 

Nytt styremøte settes til august/september. Magnus sender ut innkalling.

 

Stokmarknes/Sortland 27/4 2021

 

Magnus Pettersen (styreleder): …………………………………………………………………………………………………………

 

Lars Marcus Bekkevold (styremedlem): ……………………………………………………………………………………………..