Sted: Bowling1 Sortland

Tidspunkt: 20. oktober 2021 kl 19.30-21.00

Deltakere: Ronny Holen, Sveinung Olsen, Ken Lind, Freddy Gjertsen, Lars Marcus Bekkevold, Linda Norum, Charles Johannessen, Magnus Pettersen, Bent Ebeltoft, Peter Nilsson, Robin Jakobsen, Magnus Kristiansen

 

Saksliste: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Vedtak

 • 13 stk var stemmeberettiget

 

Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Vedtak

 • Godkjent

 

Sak 3: Valg av dirigent, referent og to medlemmer til underskrift av referat

Vedtak

 • Dirigent Lars Marcus Bekkevold
 • Referent Magnus Pettersen
 • Underskrift Magnus Pettersen og Lars Markus Bekkevold

 

Sak 4: Behandle årsberetning

Vedtak

 • Godkjent

 

Sak 5: Godkjenne regnskap

Vedtak

 • Godkjent

 

Sak 6:

A: Bytte leverandør av klubbtøy til nord-norske zu4r

Vedtak

 • Vi ber dem komme opp med et design-forslag. Hvis vi er fornøyde med det bytter vi leverandør

B: Arrangere RM landevei i 2022

Vedtak

 • Klubben ønsker ikke å ta på seg oppgaven i 2022 da vi trenger flere folk/medlemmer som kan stå bak en slik jobb

 

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

Vedtak

 • Ingen endringer fra 2020

 

Sak 8: Budsjett

Vedtak

 • Budsjett vedtatt med resultat kr 0,-

 

Sak 9: Engasjere revisor

Vedtak

 • Ingen endringer

 

Sak 10: Valg

Vedtak

 • Valgkomiteen har funnet Magnus Kristiansen, men ikke en kandidat nummer to til å fylle de to rollene som medlem og kasserer av styret som er på valg i år. Årsmøtet besluttet dermed at Magnus Kristiansen velges inn som medlem i styret/kasserer og at styret går fra fem til fire personer for kommende år

 

Stokmarknes/Sortland 21. oktober 2021

Last ned referatet (pdf)