klubbe.jpg

Styret i VSK sier:

Klubben planlegger avvikling av årsmøte for VSK den 19 februar på Sortland.

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være oversendt styret innen 5.februar.

Videre informasjon vil bli lagt ut på vår hjemmeside etterhvert som denne blir klargjort.

Med hilsen Styret VSK ved Terje L. Toften