klubbe.jpg

  • Dato:     1. oktober 2020
    • Tid:        Kl 19.30
      • Sted:     Bowling 1, Sortland

 

 

 

 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte.

Årsaken til møtet er valg av nye styremedlemmer til styret.

Under ordinært årsmøte den 16.06.2020 ble det ikke valgt nye styremedlemmer.

På valg er leder, styremedlem og sekretær .

Eneste sak på dagsordenen er valg av styremedlemmer.

Hilsen styret i VSK