I det ektraordinære styremøtet 1. oktober 2020 kom nytt styre på plass

Leder er Magnus Pettersen og valgt for 2 år, nestleder er Ken Lind for 1 år, nye styremedlemmer er Kristine Pedersen og Lars Marcus Bekkevold, begge for 2 år,

Linda Norum og Ken Lind fortsetter fra det gamle styret og er på valg om ett år. Dette er flott da de kan videreformidle erfaringer til de nye styremedlemmene.

Vi gratulerer både de nye og gamle styremedlemene og ønsker lykke til i arbeidet fremover.

Ut av styret går Torben Jenssen, Ann Katrin Pedersen og Kjell Olav Duås og , vi takker dere alle for den gode jobben dere har utført.

Nytt styre 2020