Styret i klubben skriver:

Faktura for medlemskontingent 2021 blir ikke sendt ut før først i februar. Det er fordi betalingssystemet i klubbadmin (min idrett) skal fornyes, og det kommer ikke i drift før i slutten av januar/ først i februar.