1. Materialforvalterens funksjon er å ta vare på VSK sine eiendeler.
  2. Materialforvalter har ansvar for utlån av utstyr i forbindelse med avvikling av klubbritt og ha oversikt hvor utstyr befinner seg.
  3. Materialforvalter har ansvar for å samle inn utstyr etter endt sesong.
  4. Materialforvalter har ansvar for innkjøp av premier til klubbmestere.
  5. Materialforvalter har ansvar for innkjøp av utstyr etter avtale med styret.
  6. Materialforvalter bør møte på noen styremøter i løpet av året
  7. Materialforvalter har ansvaret for å ha oversikt over utleie av klubbens sykler og holde dialog med Sport 1 om status på syklene.