10 SYKKELVETTREGLER FRA NCF

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei

 1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5
   
 2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter. Gi tydelig tegn om hvor du skal. Stopp alltid på rødt lys. Det er viktig at du ved hjelp av tegn, plassering i kjørebanen og øyekontakt viser hvor du skal. Rekk ut armen når du skal svinge.
   
 3. Fakta om forbikjøring
  1. Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.
  2. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.
    
 4. Er det mange på trening - del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.
   
 5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø. Bør unngås å lage kø, stans om nødvendig. Kun én i bredden om det dannes kø, litt avhengig av hvor mange i feltet. Oppstår det kø av biler bak deg, plikter du å slippe disse forbi.
   
 6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående, jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg - vær konsekvent og la hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen. Sykling på gang/sykkelvei skal foregå på høyre side av gang/sykkelvei. Du har vikeplikt forkryssende trafikk når du sykler på gang/sykkelvei.
   
 7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.
   
 8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.
   
 9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys - hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket. Festes på sykkelen.
   
 10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

 

Gode råd og tips.

Vis hensyn, vær vennlig.                                                                                                                                         
Vær vennlig mot dine medtrafikanter,vis hensyn overfor forgjengere, bilister og andre syklister. Et vennlig smil kan dempe gemyttene. Sakk farten foran gangfelt når du ser at det er fotgjengere som skal krysse, og vis tydelig at du vil stoppe opp for å la dem passere.

Vær synlig.                                                                                                                                                           
Hvis du vil at andre skal ta hensyn til deg , må de kunne se deg! Bruk alltid lys på sykkelen i mørke, skumring og vær med dårlig sikt. Anbefales lys også ved lav sol på vår og høst. Lyset skal være festet på sykkelen! Bruk helst lyse godt synlige klær, eks. refleksvest; da er det lettere å se deg, og du ferdes tryggere i trafikken.

Vær oppmerksom på busser og lastebiler.                                                                                                         
Unngå å sykle på innsiden av busser og lastebiler; de har store dødvinkler, og faren for at føreren ikke ser deg er stor. Blir du forbikjørt av buss eller lastebil like foran et kryss, så hold øye med blinklyset for å se om den skal svinge til høyre. Avpass alltid farten når du nærmer deg en holdeplass for buss; vær oppmerksom på passasjerer som er på veg ut av bussen.

Se opp for bildører.                                                                                                                                             
Sykler du langs en rad med parkerte biler, se opp for bildører som plutselig blir åpnet. Vær oppmerksom på biler som akkurat har parkert.

Sykling i rundkjøringer.                                                                                                                                     
På veg mot rundkjøringen bør du legge deg midt i ditt kjørefelt, og kjøre gjennom rundkjøringen som om du kjører bil. Dersom du føler at det er utrygt å sykle i rundkjøringer, bør du ferdes via fortau, gang/sykkelvei på fotgjengerens premisser.

Sykling i gangfelt.                                                                                                                                               
Det er tillatt å sykle i gangfelt. Gangfeltet gir deg ingen rettigheter overfor andre kjørende i kjørebanen når du sykler. Går du av sykkelen og triller den er du fotgjenger, og andre kjørende skal stoppe for deg når du krysser gangfeltet.  

Sykkelen.                                                                                                                                                                   
Bremser som virker! Bremser som virker uavhengige av hverandre, ene på forhjulet, andre på bakhjulet. Rød  refleks bak. Lys på sykkelen, hvitt forover og rødt bakover. Lyktene skal være festet på sykkelen!

Som VSK-syklist forventes det at du gjør deg kjendt med trafikkreglene og følger disse.

GOD TUR!   

Kilde: Norges Sykkelforbund og Statens Vegvesen.